Tổng hợp get by là gì

Nhận định về get by là gì là ý tưởng trong bài viết hôm nay của Tengamehay.net

GET BY

Nghĩa đen:

Không giải nghĩa được.

Nghĩa rộng:

Chỉ tạm đủ về tiền (câu 1); hoặc chỉ làm được công việc của mình ở mức tạm chấp nhận được (câu 2) – to just barely manage, financially (sentence 1) or with one’s work or responsibilities (sentence 2)

Tiếng Việt có các dùng tương tự:

Đủ sống, chỉ vừa đủ sống, tàm tạm, tạm ổn…

Ví dụ:

? Play

We’re getting by, but if we get an unexpected bill, it would bankrupt us.

Cuộc sống của chúng tôi hiện chỉ đang tạm đủ, nếu bất ngờ có khoản phải trả thì chúng tôi sẽ hết sạch. (nói về tiền bạc)

? Play

I’m getting by the best way I know how: by working hard.

Tôi chỉ đang tạm ổn (với công việc của tôi) theo cách tốt nhất mà tôi biết: đó là chăm chỉ. (nói về công việc)

Thành ngữ tương đồng:

keep one’s head above water; make ends meet

Nguồn gốc:

Không rõ ràng.

Cách dùng:

Nghĩa của get by là: ai đó có thể sống, làm việc gì đó, nhưng chỉ ở mức hơi khó khăn vì chỉ có tạm đủ về mặt nguồn lực, ví dụ: tiền bạc, kiến thức, kỹ năng…

Đây là một thành ngữ rất hay, rất nhiều cách sử dụng, nghĩa sâu và rộng. Nếu nắm bắt được nó thì có thể dùng rất đắt trong nhiều trường hợp mà nếu không biết thành ngữ này thì sẽ phải nói vòng vo diễn giải nhiều mà chưa chắc đã đạt ý như mình muốn.

Ngoài cách dùng riêng như trên (chỉ dùng get by, không đi kèm bất kỳ cái gì khác), get by cũng thường đi với các giới từ on – with/without – in để thể hiện các ý cụ thể hơn.

Các cấu trúc hay gặp với các giới từ on – with/without – in:

 • Get by on (something): Tạm đủ (thường dùng với tiền bạc)

Ví dụ:

? Play

She got by on what she made working at the deli.

Cô ấy đủ sống bằng tiền lương làm việc ở cửa hàng (deli: cửa hàng bán đồ ăn, uống cao cấp, thường là đồ nhập khẩu)

? Play

When we were students, we got by on very little money.

Khi là sinh viên, chúng tôi lay lắt chỉ với rất ít tiền.

? Play

How can he get by on so little money?

Làm sao anh ấy có thể sống được với rất ít tiền như thế nhỉ?

 • Get by with/without (something/somebody): Tiếp tục công việc với cái gì; chỉ sống/không sống được khi có/không có ai đó

Ví dụ:

? Play

You could probably get by with this computer, but a more powerful one would be better.

Cậu có thể dùng tạm cái máy tính này, nhưng nếu có cái mạnh hơn thì tốt hơn.

? Play

I can’t get by without this computer.

Tôi không thể sống được nếu thiếu cái máy tính này.

? Play

I won’t get by without you.

Em sẽ không thể sống được nếu thiếu anh.

 • Get by in (something): Rất hiếm khi gặp. Nghĩa là: sống được, tồn tại được bằng cái gì đó.

Ví dụ:

? Play

I don’t speak French, but I could get by in my poor English in Paris.

Bên dưới là thống kê của Google Books về tần suất sử dụng: get by with, get by on, get by without, get by in trong các tác phẩm từ 1800 đến 2000. Theo kết quả này, get by with có tần suất sử dụng cao nhất, get by in có tần suất thấp nhất.

get by with on in without

LUYỆN PHÁT ÂM:

Trong phần này, các bạn sẽ luyện phát âm theo các câu mẫu.

Phương pháp luyện tập:

 • nghe câu mẫu do người bản xứ phát âm, tập nói theo,
 • ghi lại phát âm của mình,
 • nghe lại phần thực hành và so sánh với phát âm mẫu
 • lặp lại quá trình này cho tới khi phát âm thuần thục.

LƯU Ý:

 • Thời gian ghi âm: Không hạn chế
 • Thiết bị đi kèm: Nên dùng headphone có kèm microphone để có chất lượng âm thanh tốt nhất
 • Trình duyệt web: Dùng được trên mọi trình duyệt. Lưu ý cho phép trình duyệt sử dụng microphone để ghi âm.
 • Địa điểm thực hành: Nên yên tĩnh để tránh tạp âm

THỬ XEM BẠN CÓ NHỚ CÁC THÀNH NGỮ NÀY KHÔNG:

CÓ THỂ BẠN CŨNG QUAN TÂM: