Bình luận về gross là gì

Tổng hợp gross là gì là ý tưởng trong bài viết hôm nay của Tengamehay.net

Tạo CV online

1. Giải đáp chuyên sâu khái niệm “Gross income là gì?”

Để trả lời câu hỏi “Gross income là gì?”, thì đây chính là tổng thu nhập mà một cá nhân kiếm được trên phiếu lương trước thuế và các khoản khấu trừ khác. Ở đây bao gồm tất cả các khoản thu nhập mà một cá nhân nhận được từ tất cả các nguồn – bao gồm tiền lương, thu nhập cho thuê, thu nhập từ tiền lãi và cổ tức. Ví dụ: nếu doanh thu mà một cá nhân kiếm được từ việc cung cấp dịch vụ tư vấn lên tới 300.000 đô la, thì con số này thể hiện tổng thu nhập mà cá nhân đó kiếm được.

Các cá nhân tính tổng thu nhập dựa trên tổng tiền lương hoặc tiền lương trước khi trừ bất kỳ khoản khấu trừ thuế nào. Các nguồn thu nhập gộp khác bao gồm thu nhập cho thuê, tiền boa, lãi vốn, cổ tức, thu nhập lãi và tiền cấp dưỡng. Sau khi trừ các khoản khấu trừ trên dòng, bạn còn lại với tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI). Các khoản khấu trừ khác dưới dòng sẽ được khấu trừ từ AGI để tính thu nhập chịu thuế. Tùy thuộc vào số lượng các khoản khấu trừ hoặc miễn trừ được áp dụng, thu nhập chịu thuế có thể ít hơn đáng kể so với tổng thu nhập.

Các doanh nghiệp gọi thước đo này thay thế cho nhau là tổng thu nhập hoặc tổng lợi nhuận. Tổng thu nhập thể hiện số tiền mà một công ty kiếm được từ việc làm bán hàng hóa hoặc dịch vụ, không bao gồm chi phí của hàng hóa và dịch vụ đó. Đây là thước đo đơn giản nhất để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty và thường được biểu thị bằng tỷ suất lợi nhuận gộp. Tổng thu nhập không bao gồm các chi phí liên quan đến bán hàng, quản lý, thuế và các chi phí khác.

Thu nhập ròng là một thuật ngữ có liên quan. Đối với cá nhân, thu nhập ròng là thu nhập sau khi đã khấu trừ tất cả các khoản thuế. Đối với một doanh nghiệp, thu nhập ròng là thu nhập có sẵn sau khi tất cả các chi phí đã được hạch toán. Lợi nhuận hoạt động là một thước đo liên quan đối với doanh nghiệp. Trong khi lợi nhuận gộp chỉ bao gồm chi phí trực tiếp của sản xuất, lợi nhuận hoạt động là con số trong các chi phí bổ sung nhất định, không bao gồm các khoản thanh toán nợ và thuế.

Đối với các doanh nghiệp, thu nhập gộp cũng có thể được gọi là lợi nhuận gộp khi lập báo cáo tài chính cho các công ty, và nó bằng doanh thu từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ trừ đi giá vốn hàng bán .

Các nguồn doanh thu có thể bao gồm thu nhập từ bán hàng hóa và dịch vụ, tài sản trí tuệ, thu nhập từ bất động sản cho thuê, lãi vốn từ các khoản đầu tư, v.v. Lợi nhuận gộp là một mục hàng trong báo cáo lãi và lỗ.

Xem thêm: Top những nghề không cần bằng đại học mà có thu nhập cao nhất

2. Cách tính đối với Gross income là gì?

Tổng thu nhập của một cá nhân thường là một con số được yêu cầu bởi người cho vay khi quyết định có hay không ứng trước tín dụng cho một cá nhân. Điều tương tự cũng áp dụng đối với chủ nhà khi xác định liệu người thuê nhà tiềm năng có thể trả tiền thuê nhà đúng hạn hay không. Nó cũng là điểm khởi đầu khi tính thuế do chính phủ.

Tổng thu nhập của một cá nhân là số tiền kiếm được trước khi trừ bất kỳ khoản khấu trừ hoặc thuế nào. Một cá nhân làm việc toàn thời gian có tiền lương hàng năm hoặc tiền lương trước thuế là tổng thu nhập của họ. Tuy nhiên, một nhân viên toàn thời gian cũng có thể có các nguồn thu nhập khác phải được xem xét khi tính thu nhập của họ.

Ví dụ, bất kỳ khoản cổ tức nào trên cổ phiếu do một cá nhân nắm giữ phải được tính vào tổng thu nhập. Các khoản thu nhập khác cần được xem xét bao gồm thu nhập từ bất động sản cho thuê và thu nhập lãi từ các khoản đầu tư và tiết kiệm.

Lấy ví dụ, giả sử Thành kiếm được thu nhập hàng năm là 100.000 đô la từ việc làm nhân viên tư vấn tài chính của mình. Thành cũng kiếm được 70.000 đô la thu nhập cho thuê từ bất động sản của mình, 10.000 đô la cổ tức từ cổ phiếu anh sở hữu tại Công ty XYZ, và 5.000 đô la tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm của anh ta. Thu nhập của Thành có thể được tính như sau:

Tổng thu nhập = 100.000 + 70.000 + 10.000 + 5.000 = 185.000 đô la

Xem thêm: [Giải đáp] Thu nhập chịu thuế là gì đơn giản, dễ hiểu, chính xác

Việc làm online

3. Tổng thu nhập cho một doanh nghiệp

Lợi nhuận gộp là một mục trong báo cáo thu nhập của một doanh nghiệp và nó là tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty trong năm trước khi trừ đi bất kỳ chi phí gián tiếp nào, lãi vay và thuế. Nó thể hiện doanh thu mà một công ty kiếm được từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ của mình sau khi trừ đi các chi phí trực tiếp phát sinh để sản xuất hàng hóa được bán.

Chi phí trực tiếp có thể bao gồm các chi phí như chi phí nhân công, thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất, chi phí cung cấp, chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển. Thuế không được khấu trừ vì chúng không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất và bán sản phẩm.

Công thức tính tổng thu nhập hoặc tổng lợi nhuận của một doanh nghiệp như sau:

Tổng thu nhập = Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán

Lấy ví dụ, giả sử rằng tổng doanh thu của ABC, một công ty sản xuất sơn, đạt tổng cộng 1.300.000 đô la và chi phí như sau:

– Chi phí nguyên vật liệu: $ 150,000

– Chi phí cung cấp: 60.000 USD

– Chi phí thiết bị: $ 340,000

– Chi phí nhân công: 150.000 đô la

– Đóng gói và vận chuyển: 100.000 đô la

Như vậy, lợi nhuận gộp được tính theo phương trình như sau:

Tổng thu nhập = (1.300.000) – (150.000 + 60.000 + 340.000 + 150.000 + 100.000)

= (1.300.000) – (800.000) = 500.000 đô la

4. Thu nhập gộp so với thu nhập ròng

Thu nhập gộp là tổng tất cả các khoản thu nhập nhận được từ việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng trước các khoản khấu trừ, thuế và các chi phí khác.

Mặt khác, thu nhập ròng là lợi nhuận thuộc về một doanh nghiệp hoặc cá nhân sau khi trừ đi tất cả các chi phí. Đối với một công ty, thu nhập ròng được tính bằng cách trừ đi tất cả các chi phí kinh doanh như thuế phải trả, chi phí quảng cáo và chi phí lãi vay, cộng với mọi khoản khấu trừ đủ điều kiện như phí chuyên môn và pháp lý.

Nếu thu nhập ròng là một giá trị dương thì đó là một khoản lợi nhuận, nhưng nếu nó là âm, thì nó cho thấy rằng doanh nghiệp bị thua lỗ.

Nếu chênh lệch giữa lợi nhuận gộp và thu nhập ròng cao đáng kể, điều đó cho thấy doanh nghiệp phải gánh chịu nhiều chi phí. Trước tình hình đó, doanh nghiệp nên xem xét lại các khoản chi của mình để loại bỏ những khoản chi không cần thiết và giảm những khoản chi cần thiết.

Đối với một cá nhân, thu nhập ròng là thu nhập kiếm được sau khi trừ các khoản thuế tiểu bang và liên bang, thuế an sinh xã hội, bảo hiểm y tế,…

Hy vọng những nội dung mà tengamehay.net chia sẻ có thể giúp các bạn giải đáp câu hỏi “Gross income là gì?”, cũng như áp dụng thuật ngữ này thành công trong công việc kinh doanh nhé!

mẫu cv xin việc