Chia sẻ hoa đào tiếng anh là gì

Review hoa đào tiếng anh là gì là chủ đề trong bài viết hôm nay của Tengamehay.net

Bạn có biết nghĩa của từ hoa đào trong tiếng anh là gì không. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây với StudyTiengAnh nhé.

HOA ĐÀO TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Peach blossom (Noun)

• Nghĩa tiếng Việt: Hoa đào

• Nghĩa tiếng Anh: the flower of the peach tree: the state flower of Delaware.

“Hoa đào” trong tiếng Anh

(Peach blossom – Hoa đào trong tiếng Anh)

TỪ ĐỒNG NGHĨA:

Peach blossom, Peach, Peach flower.

VÍ DỤ VỀ HOA ĐÀO TRONG TIẾNG ANH

 • Peach blossom is blooming on streets of Hanoi. The color of flowers with yellow flowers and spring sun creates a real atmosphere of Tet. One thing for sure, everyone knows, it’s the peach blossom, the apricot blossom of Vietnam, or Japanese cherry blossoms, all make people fascinated.
 • Hoa đào đang nở bung trên phố phường Hà Nội. Sắc thắm hoa đào hòa với sắc vàng nắng xuân tạo ra không khí thật đằm thắm ngày Tết. Có một điều chắc chắn răng ai cũng biết, đó là hoa đào, hoa mai của Việt Nam, hay hoa anh đào của Nhật Bản, đều khiến người ta say mê.
 • For Vietnamese folk culture, the peach blossom is associated with young, slender, and weak girls, expressed through the idiom “weak willow silk”. The image of peach blossom is attached to the love of rural girls, appearing in many folk songs of Vietnam. This flower blooms in the spring symbolizes luck, happiness, friendship, close friendship.
 • Đối với văn hóa dân gian Việt Nam, hình ảnh hoa đào được gắn với những cô gái trẻ, mảnh mai, và yếu đuối, thể hiện qua thành ngữ “liễu yếu đào tơ”. Hình ảnh hoa đào còn gắn bó với tình yêu và duyên nợ của trai gái nông thôn, xuất hiện trong rất nhiều ca dao dân gian Việt Nam. Loài hoa này nở vào mùa xuân biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc, tình bạn khắng khít, thân thiết trường tồn.
 • When the Nhat Tan peach blossom (Tay Ho – Hanoi) bloomed early in the winter sun is also the time to signal a season for training Tet start. This is also the time when hundreds of dugout farmers sprang up to take care of the leaf, water, bending … for the people of the country.
 • Khi những hoa đào Nhật Tân (Tây Hồ – Hà Nội) nở sớm bung cánh trong nắng đông cũng là thời điểm báo hiệu một mùa đào phục vụ Tết bắt đầu. Đây cũng là thời điểm hàng trăm người trồng đào Nhật Tân “chạy nước rút” để chăm sóc, tuốt lá, điều nước, uốn thế… phục vụ người dân cả nước.
 • Peach buds are very beautiful but the peach blossom quickly and decayed, causing them to lose their beauty, esteem. Therefore, many people give each other tips that help to dig fresh longer – it is warm the root before digging.
 • Cành đào thường rất đẹp nhưng hoa đào lại nhanh tàn và rụng cánh, khiến chúng mất đi vẻ kiêu sa, đằm thắm vốn có. Do đó, nhiều người truyền tai nhau mẹo vặt nhỏ giúp đào tươi lâu hơn – đó là đốt gốc đào trước khi cắm.
 • Peach blossom of the North can not grow in the year-round hot climate of the South, opposite the apricot blossom is also hard to “well living” with the harsh winter of the North.
 • Cây hoa đào của miền Bắc khó có thể sinh trưởng trong khí hậu nóng quanh năm của miền Nam, ngược lại hoa mai cũng khó lòng “sống tốt” với sự khắc nghiệt của mùa đông miền Bắc.
 • Devils or ghosts are back and forth will be punished by these two gods. The devil was so terrified by the thunderbolts of the two gods, that they were afraid of peach blossom. Just see the peach blossom is high running away. So, for the devil does not disturb, the people have to break the peach blossom to dig in the jar, if anyone can not break the peach blossom, then take the pink paper picture of two spirits posted in the front columns, to banish ghost.
 • Quỷ dữ hay ma quái nào bén mảng lui đến sẽ bị sự trừng phạt của 2 vị thần này. Ma quỷ rất khiếp sợ uy vũ sấm sét của hai vị thần, đến nỗi sợ luôn cả cây hoa đào. Chỉ cần trông thấy cành hoa đào là cao chạy xa bay. Thế nên, để ma quỷ khỏi quấy phá, dân chúng đã đi bẻ cành hoa đào về cắm trong lọ, nhỡ ai không bẻ được cành đào thì lấy giấy hồng điều vẽ hình 2 vị thần linh dán ở cột trước nhà, để xua đuổi ma quỷ.

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh!

Phúc Nguyễn.