Tổng hợp jitter là gì

Chia sẻ jitter là gì là chủ đề trong bài viết hôm nay của Tengamehay.net
  • 2019

Sự khác biệt giữa Jitter và độ trễ Jitter và độ trễ là các đặc tính được quy cho luồng trong lớp ứng dụng. Các jitter và độ trễ được sử dụng làm số liệu để đo hiệu suất của mạng. Sự khác biệt chính giữa jitter và độ trễ nằm trong định nghĩa của chúng trong đó độ trễ không là gì ngoài độ trễ thông qua mạng trong khi jitter là sự thay đổi về độ trễ.

Sự gia tăng độ trễ và jitter có ảnh hưởng xấu đến hiệu suất mạng, do đó, điều cần thiết là phải theo dõi nó định kỳ. Sự gia tăng độ trễ và jitter này xảy ra khi tốc độ của hai thiết bị không khớp nhau; ùn tắc khiến bộ đệm tràn, vỡ giao thông.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh JitterĐộ trễCăn bản Sự khác biệt về độ trễ giữa hai gói liên tiếp.Trì hoãn qua mạng.Nguyên nhânTắc nghẽn trong mạng.Độ trễ lan truyền, tuần tự hóa, giao thức dữ liệu, chuyển mạch, định tuyến, đệm các gói.Phòng ngừaSử dụng dấu thời tengamehay.netều kết nối với internet.

Định nghĩa của Jitter

Jitter là sự khác biệt giữa độ trễ của các gói IP. Nói cách khác, khi độ trễ của độ trễ của phương sai qua mạng, nó gây ra hiện tượng jitter. Có thể giải thích bằng một ví dụ, giả sử bốn gói được gửi tại các thời điểm 0, 1, 2, 3 và nhận được ở 10, 11, 12, 13, độ trễ giữa các gói giống nhau trong tất cả các gói là 10 đơn vị thời gian. Trong trường hợp khác, nếu các gói này đến 11, 13, 11 và 18, thì độ trễ được tạo là 11, 12, 9, 15 sẽ khác với trường hợp trên.

Hình thức trì hoãn đầu tiên sẽ không ảnh hưởng đến các ứng dụng như âm thanh và video, bởi vì tất cả các gói đều có cùng độ trễ. Tuy nhiên, trong trường hợp thứ hai, độ trễ khác nhau cho gói không được chấp nhận và nó cũng dẫn đến sự xuất hiện của các gói không theo thứ tự. Jitter cao biểu thị rằng sự khác biệt giữa các độ trễ là rất lớn trong khi jitter thấp có nghĩa là biến thể là nhỏ.

Định nghĩa độ trễ

Độ trễ là thời gian mà gói dữ liệu yêu cầu để đến đích từ nguồn. Trong các điều khoản kết nối mạng, thời gian dành cho việc xử lý yêu cầu truy cập mạng do người dùng tạo và nhận được phản hồi của yêu cầu cho người dùng. Nhìn rộng ra, độ trễ là thời gian trôi qua giữa quá trình thực hiện hai sự kiện.

Độ trễ đơn giản là thời gian cần thiết để xử lý các thông báo ở cả kết thúc nguồn và đích và độ trễ được tạo trong mạng. Có hai cách để đo độ trễ mạng, cách thứ nhất được gọi là độ trễ một chiều trong đó thời gian trôi qua trong nguồn gửi gói và nhận đích, chỉ được đo. Trong khi ở loại khác, độ trễ một chiều từ nút A đến nút B được tổng hợp với độ trễ một chiều từ nút B trở lại nút A và được gọi là chuyến đi khứ hồi.

Sự khác biệt chính giữa Jitter và độ trễ

  1. Độ trễ được tạo ra khi khởi hành và đến của gói IP từ nguồn đến đích được gọi là độ trễ. Ngược lại, jitter nó biến thể của độ trễ được tạo ra bởi việc truyền gói.
  2. Sự tắc nghẽn trong mạng có thể gây ra jitter trong khi độ trễ có thể được tạo ra thông qua độ trễ lan truyền, chuyển đổi, định tuyến và bộ đệm.
  3. Các jitter có thể được ngăn chặn bằng cách sử dụng dấu thời gian. Ngược lại, độ trễ có thể được giảm bằng cách sử dụng nhiều kết nối với internet.

Phần kết luận

Jitter và Độ trễ là số liệu quan trọng để theo dõi và đo lường hiệu suất mạng. Độ trễ là khoảng thời gian bắt đầu từ việc truyền gói từ người gửi đến việc nhận gói tại máy thu. Mặt khác, jitter là sự khác biệt giữa độ trễ chuyển tiếp của hai gói nhận được liên tiếp trong cùng một luồng.