Tìm hiểu luận cứ là gì

Nhận định về luận cứ là gì là chủ đề trong bài viết hôm nay của Tengamehay.net

Luận điểm là gì, luận cứ là gì, ví dụ trong Ngữ văn 7

Đối với văn nghị luận những luận điểm và luận cứ cực kỳ quan trọng, hãy cùng LoiGiaiHay tìm hiểu luận điểm là gì luận cứ là gì, giữa chúng có mối quan hệ như thế nào? bài học này do tác giả biên soạn, sưu tầm tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin khác nhau.

Luận điểm luận cứ là gì?

Luận điểm là gì

Khái niệm luận điểm

Luận điểm có thể hiểu đó là các tư tưởng, lập luận chính của các văn bản nghị luận hoặc vấn đề nghị luận đang được đề cập.

Một bài văn nghị luận nhất thiết phải có luận điểm, luận điểm sẽ giúp cho tác giả đạt được mục đích nghị luận.

Khi trình bày luận điểm cần phải chính xác, rõ ràng, có tính định hướng giúp người đọc/người nghe hiểu rõ vấn đề đang được đề cập.

Xác định luận điểm như thế nào?

Trước khi bắt đầu viết một chủ đề, người viết cần biết cách xác định các luận điểm. Một số cách xác định luận điểm thông thường như:

– Dựa vào các dữ liệu có sẵn trong đề bài.

– Dựa vào cách đặt các câu hỏi.

– Dựa vào cách thức nghị luận.

Trình bày luận điểm

Có một số cách để trình bày luận điểm, ví dụ như:

– Kể chuyện sau đó nêu ra luận điểm.

– Trình bày bối cảnh sau đó xác định luận điểm.

– Sử dụng theo phương pháp quy nạp.

– Sử dụng phương pháp diễn dịch.

Luận cứ là gì

Khái niệm luận cứ

Theo định nghĩa sách giáo khoa, luận cứ là những lý lẽ, dẫn chứng đã được công nhận dùng làm cơ sở, căn cứ cho luận điểm trong bài viết nghị luận.

Theo lý thuyết, luận cứ là cơ sở, nền tảng còn luận điểm có tính kết luận.

Các yêu cầu của luận cứ

– Luận cứ cần phù hợp với yêu cầu của các luận điểm, có nghĩa là luận cứ phài hài hòa với nội dung của luận điểm.

– Luận cứ cần có tính chính xác, khi nêu lên các luận cứ các biết rõ các thông tin đó có tính xác thực hay không? ví dụ như luận cứ về thời gian, số liệu, nhân vật có tính lịch sử…

– Luận cứ cần tính tiêu biểu, chọn lọc những nội dung nổi bật, đặc trưng để nêu. Ví dụ nhà thơ có nhiều tác phẩm văn học hãy chọn các tác phẩm giá trị, nổi bật nhất.

– Luận cứ cần phải toàn diện, khi nêu lên luận cứ cần đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu đầy đủ, toàn diện cho luận điểm.

Luận chứng

Các bạn có thể hiểu thêm khái niệm luận chứng, luận chứng là những bằng chứng sử dụng trong văn bản nhằm lập luận.

Luận chứng có thể là bằng chứng về số liệu, giấy tờ, bằng chứng…

Ví dụ luận điểm và luận cứ

Học sinh có thể lấy ví dụ về Tuyên ngon độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm ví dụ cho luận điểm và luận cứ, cụ thể:

Có thể thấy luận điểm chính là dòng đầu tiên “khẳng định tội ác về kinh tế của thực dân Pháp”. 4 luận cứ phía dưới càng làm rõ luận điểm đó là tội ác của chúng trên mọi phương diện.

Lời lẽ rõ ràng, mạnh mẽ, đanh thép của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Như vậy, chúng tôi vừa giúp các em học sinh hiểu rõ về luận điểm là gì luận cứ là gì? trong văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn 7 cả luận điểm và luận cứ cực kỳ quan trọng, học sinh cần phối hợp với nhau hài hòa, chặt chẽ giúp các vấn đề nghị luận có tính thuyết phục cao đối với người đọc/người nghe.

Thuật Ngữ –

  • Nghĩa của từ là gì, cho ví dụ Lớp 6

  • Quan hệ từ là gì, ví dụ kiến thức lớp 5, 6, 7

  • Từ đơn là gì, từ phức là gì? ví dụ và phân biệt

  • Nói quá là gì, cho ví dụ biện pháp nói quá Lớp 8

  • Thuật ngữ là gì? Nêu ví dụ (Ngữ Văn 9)

  • Từ tượng thanh từ tượng hình là gì? cho ví dụ minh họa

  • Từ mượn là gì, ví dụ về từ mượn Lớp 6