Phân tích số hữu tỉ là gì

Chia sẻ số hữu tỉ là gì là ý tưởng trong bài viết hôm nay của Tengamehay.net

Bài này sẽ giúp các bạn biết được thế nào là số hữu tỉ, lấy được ví dụ về số hữu tỉ và biểu diễn chúng trên trục số.

1/ Lý thuyết

a) Khái niệm số hữu tỉ

– Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số (frac{a}{b}) với [a,,b in Z,,b ne 0]

– Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q.

– Ví dụ: các số (3;, – 0,5;,0;,2frac{5}{7}) đều là các số hữu tỉ vì:

(begin{array}{l} + ),3 = frac{3}{1} = frac{6}{2} = frac{9}{3} = …\ + ), – 0,5 = frac{{ – 1}}{2} = frac{1}{{ – 2}} = frac{{ – 2}}{4} = …\ + ),0 = frac{0}{1} = frac{0}{2} = frac{0}{{ – 3}} = …\ + ),2frac{5}{7} = frac{{19}}{7} = frac{{ – 19}}{{ – 7}} = frac{{38}}{{14}} = …end{array})

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tải về