Tổng hợp vrrp là gì

Chia sẻ vrrp là gì là chủ đề trong bài viết hôm nay của Tengamehay.net

Trong loạt bài này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về VRRP, nguyên nhân tại sao lại phải dùng nó và đặc biệt là các timer của nó.

Một ví dụ trước tiên: Thông thường, từ người dùng (customer) đến nhà cung cấp dịch vụ (ISP) có 1 đường link duy nhất. Và người quản trị sẽ cấp cho customer một địa chỉ IP gateway để đi lên mạng của ISP.

20090625_781303_image003_638333_1285_0

Có thể thấy, từ phía khách hàng nhìn lên ISP, họ chỉ có một con đường duy nhất để đến ISP. Nhưng trong nhiều trường hợp, có thể con router ở biên của nhà mạng bị shutdown/error/restart… Điều này dẫn đến gián đoạn dịch vụ của người sử dụng. Để hạn chế trường hợp này, ISP có thể sử dụng 2 hoặc nhiều router để back-up cho nhau (redundancy). Nhưng với 2 hay nhiều router mà chỉ có 1 địa chỉ gateway duy nhất thì biết cấu hình vào con nào?????

=====> Kể từ đó, VRRP ra đời!

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) là giao thức được mô tả trong RFC3768, nó cho phép sử dụng chung 1 địa chỉ IP gateway cho một nhóm router. Nếu router chính bị “tèo”, ngay lập tức các con router khác sẽ biết và với một số các nguyên tắc bầu chọn do VRRP quy định, các con còn lại sẽ chọn ra 1 con chính khác nắm giữ địa chỉ IP gateway đã được cấu hình từ trước, và lưu lượng từ người dùng sẽ đi qua con gateway mới này => Đảm bảo dịch vụ của người sử dụng thông suốt, không bị gián đoạn.

1. Một số khái niệm cần nhớ khi làm việc và trao đổi về VRRP

 • VRRP Router: Router sử dụng VRRP. Có thể có 1 hay nhiều VRRP Router đồng thời.
 • VRRP-ID: Định danh cho các router thuộc cùng 1 nhóm VRRP. Hiểu nôm na là 1 router có thể tham gia nhiều nhóm VRRP (các nhóm hoạt động động lập nhau), và VRRP-ID là tên gọi của từng nhóm.
 • Primary IP: Địa chỉ IP thực của Router Interface tham gia vào VRRP. Các gói tin trao đổi giữa các VRRP Router sử dụng địa chỉ thực này.
 • VRRP IP: Địa chỉ IP ảo của nhóm VRRP đó (Chính là địa chỉ dùng làm gateway cho các host). Các gói tin trao đổi, làm việc với host đều sử dụng địa chỉ ảo này.
 • Virtual MAC: Địa chỉ MAC ảo đi kèm với địa chỉ IP ảo ở trên. Định dạng của MAC ảo là 00-00-5E-00-02-XX (Với XX là VRID dưới dạng hexa). Các trao đổi về ARP với host đều sử dụng MAC ảo này.
 • Virtual Router Master: Là một VRRP Router, gắn với 1 nhóm VRRP-ID cụ thể, và được bầu là Master của nhóm đó. Router này có nhiệm vụ nhận và xử lý các gói tin từ host đi lên.
 • Virtual Router Backup: Là một VRRP Router, gắn với 1 nhóm VRRP-ID cụ thể, và đóng vai trò Backup cho con Master ở trên. Nếu con Master tèo, những con Backup này sẽ dựa vào 1 cơ chế bầu chọn và nhảy lên làm Master.
 • Preempt Mode: Chế độ này được cấu hình trên mỗi VRRP Router. Khi được cấu hình là True, VRRP Router được quyền tham gia bầu chọn Master. Ngược lại, khi Preempt = False, VRRP sẽ không tham gia làm Master cho dù Priority là cao nhất.

Ok, cơ bản là mấy khái niệm trên. Còn lại chúng ta sẽ tìm hiểu khi nói sâu hơn về VRRP.

2. Các timer cho VRRP

 • Advertisement Interval (s): Chu kỳ gửi gói tin Advertisement => Bộ định thời Advertisement Timer sẽ được kích hoạt mỗi khi router gửi/nhận một bản tin Advertisement.
 • Skew time (s): Sử dụng để tính toán Master Down Interval theo priority.

Skew_time = ((256 – priority) / 256)

 • Master Down Interval (s): Khoảng thời gian để Backup Router nhận ra Master Router gặp sự cố. Hiểu nôm na là cứ 3 lần không nhận được bản tin Advertisement, Backup router sẽ kích hoạt Skew Timer. Skew timer chạy hết mà vẫn không nhận được Advertisement, nó sẽ coi Master bị tèo và bắt đầu quá trình bầu chọn lại Master.

Master_down_interval = 3 * Advertisement_interval + Skew_time

3. Các trạng thái của một VRRP Router

RFC3768 mô tả 3 trạng thái của VRRP Router: Initialize, Master và Backup.

 • Initialize: Router đã được cấu hình VRRP nhưng chưa bật chức năng này lên. Do đó, router không có khả năng xử lý các gói tin VRRP. Khi người quản trị tạo một sự kiện Startup (dựa vào câu lệnh enable), VRRP sẽ chuyển sang trạng thái Backup.
 • Backup: Khi ở trạng thái này, VRRP Router có nhiệm vụ chính là giám sát hoạt động của Master Router để phát hiện khi nào con master này gặp sự cố. Nếu gặp sự cố, dựa vào quá trình hoạt động của VRRP, nếu đủ điều kiện, con Backup Router này sẽ nhảy lên làm Master Router. Khi ở trạng thái Backup, router sẽ chỉ nhận các gói tin Advertisement từ Master Router chứ không tham gia vào việc làm gateway trung chuyển gói tin từ các host gửi đến VRRP.
 • Master: Khi router ở trạng thái này, nó sẽ định kỳ gửi các gói tin Advertisement theo chu kỳ của Advertisement timer. Master Router sẽ đóng vài trò là một con router với MAC là virtual-MAC, IP là virtual-IP. Mọi gói tin gửi đến địa chỉ virtual-MAC hay virtual-IP đều được con Master Router này xử lý.

4. Mô tả hoạt động của VRRP

Các VRRP Router trong cùng một VRRP Group tiến hành bầu chọn Master sử dụng giá trị priority đã cấu hình cho router đó. Priority có giá trị từ 0 đến 255. Nguyên tắc có bản: Priority cao nhất thì nó là Master, nếu priority bằng nhau thì IP cao hơn là Master.

Nếu VRRP Router được cấu hình Virtual IP = Primary IP, nó sẽ có priority = 255 và trở thành Master luôn. Và tất nhiên, nếu VRRP Router được cấu hình priority = 255 thì mặc nhiên nó sẽ sử dụng Primary IP làm Virtual IP.

Nếu VRRP Router có priority < 255 thì ban đầu nó sẽ chuyển về trạng thái Backup. Sau đó nó khởi động bộ định thời Master Down Timer. Khi bộ định thời Master Down Timer chạy hết, nó sẽ nhảy từ Backup lên làm Master.

Sau khi lên làm Master, các router bắt đầu nhận bản tin Advertisement từ router khác thuộc cùng VRRP Group cũng như gửi cho các router khác bản tin Advertisement chưa các tham số VRRP của nó. Router sẽ so sánh priority của mình với priority nhận được từ bản tin Advertisement, nếu cao hơn và router đang được cấu hình Preempt Mode = True, nó sẽ giữ nguyên trạng thái Master. Nếu không đạt đủ các điều kiện trên, nó sẽ nhảy xuống làm Backup.

Trong trường hợp priority bằng nhau, nó sẽ so sánh địa chỉ IP của interface được cấu hình VRRP vơi src-IP của gói tin Advertisement, nếu cao hơn thì giữ nguyên trạng thái Master, thấp hơn thì xuống làm Backup.

Sau khi bầu chọn xong Master, thằng nào là Master Router sẽ gửi trả lời bản tin ARP Request cho host sử dụng Virtual MAC.

Master Router định kỳ gửi các bản tin Advertisement cho tất cả Virtual Router Backup để thông báo về trạng thái hoạt động của mình. Backup dựa vào các bộ timer của mình để xác định Master có gặp sự cố hay không. Nếu có sự cố, các VRRP Router còn lại trong VRRP Group sẽ tiến hành bầu chọn lại VRRP Master Router theo thứ tự như trên.

Theo quy định của chuẩn, mặc định các Master router sẽ KHÔNG xử lý các gói tin gửi đến địa chỉ Virtual IP (ngoại trừ gói tin ARP) nếu địa chỉ này khác với địa chỉ cổng vật lý của router. Vì vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ không thể thực hiện ping, telnet, ssh đến địa chỉ Virtual IP.

Nếu Master chết (gọi là Router A), xong Backup router khác lên thay (gọi là Router B), xong Router A sống lại…Nếu Router A có Primary IP = Physical IP, hoặc được cấu hình bật preempt mode => Nó sẽ được khôi phục làm Master. Nếu không, nó sẽ giữ ở trạng thái Backup và khôi phục lại Priority cũ.

OK, như vậy chúng ta đã đi hết 1 lượt về VRRP. Just make a discussion now!!!!!