Nhận xét về hướng dẫn grid diary

Tìm hiểu hướng dẫn grid diary là chủ đề trong bài viết hôm nay của Tengamehay.net

Sổ Planner 2020 là kết quả quá trình nghiên cứu dựa trên 5 năm kinh nghiệm phát triển dòng sản phẩm sổ tay kế hoạch của Dot Grid Stationery. Đây là phiên bản nâng cấp nhận nhiều phản hồi tích cực từ gần 10.000 khách hàng đã sử dụng trong suốt quá trình. Phiên bản sổ Planner 2020 gồm những tính năng:

– 2020 Calendar w/ Overview | Thiết lập mục tiêu theo năm- My Lists | Lên danh sách mục tiêu, sở thích cá nhân- 12 Months | Lên kế hoạch theo tháng- Habit Tracker | Theo dõi và hình thành thói quen- 53 Weeks | Chi tiết thực hiện theo tuần- Notes Page | Ghi chép và lưu giữ những nội dung quan trọng- Tăng thêm 10% kích thước so với phiên bản trướcSản phẩm gồm 3 màu: Black, Tan Beige, Navy.Hướng dẫn sử dụng sổ Planner 2020 của Dot Grid - Dot Grid Stationery

Smart Design

1. Overview

Viết ra những mục tiêu, kế hoạch dài hạn hoặc các sự kiện quan trọng trong năm giúp bạn có tầm nhìn bao quát và sắp xếp các mục tiêu hiệu quả. Phần này bao gồm lịch 2020 có thứ tự tuần, kèm phần ghi mục tiêu/ kế hoạch cụ thể.

Hướng dẫn sử dụng sổ Planner 2020 của Dot Grid - Dot Grid Stationery

2. My Lists

Lưu giữ những mục tiêu đã hoàn thành và những điều mong muốn đạt được trong tương lai giúp bạn cụ thể hoá và có động lực hoàn thành hết danh sách.

Hướng dẫn sử dụng sổ Planner 2020 của Dot Grid - Dot Grid Stationery

3. Monthly

Phân chia những mục tiêu lớn thành những dự án nhỏ hơn theo từng tháng và đánh dấu những sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng với phần Monthly. Hãy nhớ ghi mục tiêu quan trọng nhất bạn muốn đạt được trong tháng là gì ở phần Notes của Monthly – Sổ Planner 2020 có 13 trang lịch tháng.

Hướng dẫn sử dụng sổ Planner 2020 của Dot Grid - Dot Grid Stationery

4. Habit Tracker

Tạo dựng những thói quen tốt hàng ngày bằng việc theo dõi chúng với phần Habit Tracker. Nghiên cứu cho thấy rằng cần tối thiểu 21 ngày liên tục để hình thành một thói quen – Mỗi tháng sẽ kèm danh sách theo dõi cho 4 thói quen.

Hướng dẫn sử dụng sổ Planner 2020 của Dot Grid - Dot Grid Stationery

5. Weekly

Biến những kế hoạch nhỏ thành mục tiêu hành động cụ thể theo từng ngày trong tuần với Weekly. Có thể ghi chép theo dạng to-do / danh sách / những sự kiện quan trọng sắp diễn ra hay đơn giản là dạng nhật kí hàng ngày. Đầu trang có phần ghi số tuần & tháng hỗ trợ cho việc tìm kiếm và theo dõi. Giữa mỗi ngày có phần đánh dấu để sắp xếp công việc theo thứ tự sáng / chiều. Trang bên dành cho ghi chú hoặc trang trí tùy theo sự sáng tạo của bạn – Sổ Planner 2020 có 53 tuần cho một năm.

Hướng dẫn sử dụng sổ Planner 2020 của Dot Grid - Dot Grid Stationery

6. Notes

Ghi chép những điều tuyệt vời hàng ngày hoặc tự do sáng tạo bằng giấy dot grid với phần Notes – Sổ Planner 2020 có 26 trang dành cho ghi chú.

Hướng dẫn sử dụng sổ Planner 2020 của Dot Grid - Dot Grid Stationery

Features

Index Sticker

Nhãn đi kèm thiết kế dành riêng cho sổ Planner 2020 để chia cuốn sổ thành từng phần bằng tiêu đề. Giúp kết nối các phần của sổ Planner & dễ dàng mở chính xác mục cần tìm.

Hướng dẫn sử dụng sổ Planner 2020 của Dot Grid - Dot Grid Stationery

Round Sticker

Sticker hình tròn có 3 màu sử dụng để đánh dấu lên những sự kiện hoặc công việc cần chú ý. Phân loại mức độ quan trọng theo màu để dễ dàng nhận biết trong quá trình sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng sổ Planner 2020 của Dot Grid - Dot Grid Stationery

User Manual

Hướng dẫn sử dụng đi kèm giúp bạn dễ dàng khởi động việc lập kết hoạch một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn sử dụng sổ Planner 2020 của Dot Grid - Dot Grid Stationery

Sổ Planner 2020