Nhận định về opt là gì game

Bình luận về opt là gì game là chủ đề trong bài viết hôm nay của Tengamehay.net

Bài viết này sẽ tổng hợp các lựa chọn nhẫn trong và cách sử dụng các lựa chọn nhẫn cho các heros trong Game Dungeon & Heroes do Droidhen phát hành

*

Đầu tiên là các thuật ngữ tiếng anh và tiếng việt của nhẫn

– Maximum HP: Máu tối đa – Attack: chỉ số tấn công – Physical defense: Phòng thủ/giáp vật lý – Magic defense: Phòng thủ/giáp phép – Strength: chỉ số sức mạnh – Vitality: chỉ số sức sống (tăng máu) – Energy per round: tăng năng lượng mỗi vòng (khi qua các round trong cellar đó) – HP per round: tăng HP mỗi vòng – Extra Heal gain: tăng số máu được nhận thêm (chỉ số càng cao thì lượng máu mà đồng đội buff cho sẽ càng cao) – Physical block chance: cơ hội/tỷ lệ chặn sát thương vật lý – Magic block chance: cơ hội/tỷ lệ chặn sát thương phép – Critical hit chance: tỷ lệ đánh chí mạng bằng đón đánh thường – Critical hit dame: sát thương chí mạng đòn đánh thường – Spell critical chance: tỷ lệ chí mạng đòn đánh skill – Spell critical dame: sát thương chí mạng đòn đánh skill – Physical defense ignored: bỏ qua phòng thủ vật lý với tỷ lệ xx% giáp – Magic defense ignored: bỏ qua phòng thủ phép – Physical dame reduction: giảm dame vật lý gánh chịu – magic dame reduction: giảm dame phép gánh chịu – Resistance: kháng hiệu ứng * Trong các dòng thì có Energy + HP per round: tăng năng lượng, tăng máu mỗi vòng là ít tác dụng nhất, nó chỉ thực sự có tác dụng trong trường hợp vượt map 3,6 không áp dụng trong tower, statue, arena… Lựa chọn nên tránh 2 opt này, trừ khi thấy opt khác khá đẹp có thể dùng.

Đang xem: Opt là gì game

Tổng hợp về Opt nhẫn trong Game Dungeon&Heroes

1. Nhẫn cho tướng TANKER

Với tướng Tanker, các lựa chọn nhẫn sao cho sống lâu nhất có thể:

-Lựa chọn ưu tiên sẽ là 2 reduce( 2 giảm sát thương) -Tiếp đến ưu tiên Max HP -Tiếp đến các bác có thể lựa chọn EXtra heal ( tăng số lượng máu nhận khi được trị liệu) nếu chọn cái EXtra heal thì phải có vitality hoặc max HP. Buff nhiều mà giới hạn máu ít thì cũng vứt, máu có 10k buff 20k thì không để làm gì hết! -Ngoài ra có thể lựa chọn block magic, block phys ( cái này trong game có giải thích là giảm 30% sát thương), Vậy opt kiểu mẫu của tanker là: 2 reduce, Max HP, 2 block, extra heal.

Xem thêm: Cách Chơi Soraka, Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Soraka Sp, Soraka Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ

2. Nhẫn cho tướng nửa Tank (SEMI TANKER)

Các lựa chọn cho tướng semi tanker( kiểu tanker mà vẫn có sát thương)

Ưu tiên hàng đầu vẫn là 2 dòng Reduce và maxHPNgoài ra có thể dùng những dòng khác như Tanker hoặc những dòng như str/int/agi, ingored, và 2 dòng Spell

3. Nhẫn cho TƯỚNG DAME CHỦ LỰC

Là sát thương chính của team, Ưu tiên hàng đầu vẫn là 2 reduce, tiếp đến là ignored xuyên kháng vật và xuyên kháng phép

Tiếp là 2 dòng spell (1 cái là tăng tỷ lệ bạo kích kĩ năng/spell crit chance, 1 cái là tăng lượng nhận thêm khi bạo kích/spell crit damage) – Dòng cuối là Max HP, hoặc các dòng gây dame như ATK và chỉ số chính strength/inte/agi.

Xem thêm: Share Acc Thanh Vân Chí Ý Tưởng, Thanh Vân Chí

4. Nhẫn cho các tướng hỗ trợ, tướng Buff (SUPPORT, BUFF TEAM)

Các tướng hỗ trợ có thể build theo 2 hướng:

Giống như tướng dame chính: với các tướng hỗ trợ mà các hỗ trợ phụ thuộc vào lượng dame gây ra hoặc vừa hỗ trợ vừa dame như: Cassa, Cathe, Oric…Giống với tướng Tank: với các tướng hỗ trợ ít gây dame hoặc tham số hỗ trợ ít ảnh hưởng đến lượng dame như: Shaman, Priest…

Chúc các bạn có nhiều trải nghiệm với Game Dungeon and Heros.