Phân tích paas là gì

Nhận định về paas là gì là chủ đề trong bài viết hôm nay của Tengamehay.net
IaaS / PaaS / SaaS / DaaS

Dạo gần đây bạn có để ý tới một thuật ngữ khá phổ biến là “dịch vụ đám mây” không?Cho dù bạn có nghe nói tới rồi nhưng chắc vẫn khó rõ ràng giải thích nó là gì.Các dịch vụ trên nền tảng đám mây bao gồm “SaaS”, “PaaS”, “IaaS” và “DaaS”.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về “Tổng quan dịch vụ đám mây” và khác biệt giữa các dịch vụ đám mây “SaaS”, “PaaS”, “IaaS” và “DaaS”.

Dịch vụ đám mây là gì?

Dịch vụ đám mây là một hình thức trong đó các dịch vụ điện toán như phần mềm, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, server, network, v.v. được sử dụng thông qua một server được truy cập thông qua Internet.

Địa điểm cung cấp dịch vụ này được ví von như là những đám mây trên đầu mọi người, nên từ “đám mây” (cloud) được sử dụng để gọi tên dịch vụ này.Người dùng có thể sử dụng dịch vụ đám mây bất cứ nơi nào, miễn là họ có thể truy cập vào Internet.

Khác biệt giữa dịch vụ đám mây và các dịch vụ truyền thống?

Cho đến nay, người dùng đã thiết lập phần cứng, cài đặt và sử dụng phần mềm, dữ liệu v.v.Với dịch vụ đám mây, người dùng có thể sử dụng phần mềm và dữ liệu như một dịch vụ mạng, thay vì phải tải xuống như cách làm từ trước đến nay. Với sự ra đời của dịch vụ đám mây, người dùng có thể sử dụng dịch vụ từ bất kỳ địa điểm và thiết bị mà họ muốn.

Dịch vụ “Gmail” được cung cấp bởi Google cũng là một dịch vụ đám mây.Người dùng không cần phải cài đặt Gmail vào máy tính nhưng vẫn có thể truy cập vào Gmail từ Internet.

Dịch vụ đám mây cho doanh nghiệp và cá nhân

Các dịch vụ đám mây giải phóng người dùng khỏi những hạn chế khác nhau, vì vậy mà nó được sử dụng rộng rãi cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Với sự tăng trưởng người dùng và dịch vụ, dịch vụ đám mây đã được phân loại dựa theo nhu cầu.

Dịch vụ đám mây được phân loại thành bốn loại như sau, tùy thuộc vào các yếu tố của dịch vụ được người dùng sử dụng.

 • IaaS
 • PaaS
 • SaaS
 • DaaS

SaaS

SaaS

“SaaS” là viết tắt của “Software as a Service”, là dịch vụ cho phép người dùng sử dụng software (phần mềm) thông qua network (hệ thống mạng). Thông qua đám mây, SaaS cung cấp những phần mềm đang được vận hành bởi các công ty đám mây.Do đó, các nhà phát triển không cần tiến hành các cài đặt đặc biệt như máy chủ hoặc chuẩn bị tài nguyên, và có thể phát triển phần mềm cần thiết thông qua Internet.

Các tính năng của SaaS bao gồm:

 • Không cần cài đặt phần mềm mà sử dụng trực tiếp trên Internet.
 • Dữ liệu có thể được lưu trữ trên Internet.
 • Dữ liệu có thể được truy cập mà không cần xác lập cố định một thiết bị như máy tính để bàn, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng v.v.
 • Nhiều người dùng có thể chia sẻ và sử dụng cùng một dữ liệu.
 • Các ứng dụng nâng cao có thể được cài đặt và vận hành ngay lập tức.

Dịch vụ SaaS tiêu biểu:

 • G Suite
 • Gmail
 • Hangouts
 • GoogleDrive

PaaS

PaaS

“PaaS” là viết tắt của “Platform as a Service”, là dịch vụ cho phép người dùng sử dụng platform (môi trường phát triển) cho ứng dụng thông qua hệ thống mạng.PaaS cung cấp một bộ phần mềm như phần mềm trung gian kết nối hệ điều hành và ứng dụng cần thiết cho việc phát triển hệ thống, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình và hệ điều hành web server tengamehay.net đó, các developer có thể tập trung vào phát triển phần mềm mà không cần xây dựng platform (nền tảng).

Với SaaS, phần mềm cố định được sử dụng như một dịch vụ, nhưng với PaaS, ứng dụng được phát triển trong nội bộ công ty có thể được sử dụng, nên đặc trưng của Paas là cho phép sử dụng ứng dụng linh hoạt hơn.

Các tính năng của PaaS bao gồm:

 • Vì môi trường cần thiết cho sự phát triển đã được chuẩn bị trước, nên chi phí phát triển và thời gian làm việc có thể giảm đi rất nhiều.
 • Bảo trì platform, sao lưu, v.v. được quản lý bởi đám mây, do đó người dùng không cần phải cài đặt cấu hình và quản lý chúng.
 • Môi trường cơ sở hạ tầng được chuẩn bị trên đám mây, vì vậy nó có thể được sử dụng ngay lập tức.
 • Các kỹ sư có thể tập trung vào phát triển vì toàn bộ môi trường cơ sở hạ tầng đã được cung cấp bởi các dịch vụ đám mây.
 • Rất linh hoạt phát triển so với SaaS và khách hàng có thể sử dụng các chương trình của riêng họ.

Dịch vụ PaaS tiêu biểu:

 • Google App Engine(GAE)

IaaS

IaaS

“IaaS” là viết tắt của “Infrastructure as a Service”. Đây là một dịch vụ cho phép người dùng sử dụng cơ sở hạ tầng CNTT cần thiết cho việc xây dựng hệ thống, chẳng hạn như hệ thống mạng, máy chủ và hệ điều hành v.v. cần thiết cho hoạt động của hệ thống, thông qua Internet.Với IaaS, người dùng chọn các thông số kỹ thuật phần cứng và phần mềm cần có, thiết lập hệ điều hành, v.v., xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT và phát triển ứng dụng.Không giống như SaaS và PaaS, IaaS có tính linh hoạt cao hơn, cho phép người dùng chọn thông số kỹ thuật phần cứng và hệ điều hành tùy ý. Trong phạm vi đó, cần có kiến thức chuyên môn về hệ điều hành, phần cứng, mạng và phải xem xét các biện pháp bảo mật.

Các tính năng của IaaS bao gồm:

 • Không phải chuẩn bị môi trường phát triển riêng biệt.
 • Cho phép linh hoạt lựa chọn các thông số kỹ thuật phần cứng và hệ điều hành cần thiết cho dịch vụ và sử dụng chúng từ hệ thống mạng.
 • Cho phép mở rộng tài nguyên máy chủ về cả số lượng máy lẫn công năng máy một cách linh hoạt.
 • Không phát sinh sửa chữa sự cố xảy ra trong phần cứng thực tế hoặc chi phí nâng cấp hệ thống.

Dịch vụ IaaS tiêu biểu:

 • Google Compute Engine (GCE)

DaaS

DaaS

“DaaS” là viết tắt của “Desktop as a Service”. Thay vì cung cấp dịch vụ là phần mềm như SaaS, DaaS cung cấp dịch vụ là môi trường desktop.Các yếu tố tạo nên desktop, như phần mềm và dữ liệu nội bộ, được truy cập từ đám mây. Môi trường desktop được cung cấp bởi DaaS cũng được gọi là “cloud desktop” hoặc “desktop ảo”.

Ba loại DaaS

DaaS được chia thành ba loại theo hình thức cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau.

Private cloud DaaS (đám mây riêng DaaS)

Private cloud DaaS sử dụng môi trường desktop thuộc môi trường điện toán đám mây được thiết kế chỉ dành cho một doanh nghiệp cụ thể.Private cloud DaaS không có hạn chế về tùy chỉnh vì khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn phần mềm và nền tảng.Ngoài ra, vì được xây dựng như một môi trường độc lập, private cloud DaaS có đặc tính bảo mật cao.

Virtual private cloud DaaS (đám mây riêng DaaS ảo)

Virtual private cloud DaaS sử dụng môi trường desktop được phân phối bởi các dịch vụ xây dựng trên IaaS hoặc PaaS do các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Nó có đặc tính tùy biến và bảo mật cao.

Public cloud DaaS (đám mây công cộng DaaS)

Public cloud DaaS sử dụng môi trường desktop ảo trong đó các nhà cung cấp dịch vụ chọn các thành phần cấu thành desktop, bao gồm cả phần mềm.Vì được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp nên public cloud DaaS không cho phép tùy chỉnh, nhưng nó có ưu điểm là chi phí sử dụng thấp.

Khác biệt giữa SaaS、PaaS、IaaS、DaaS

Khác biệt chính giữa bốn dịch vụ đám mây SaaS, PaaS, IaaS và DaaS là ​​khác biệt về phạm vi dịch vụ trên đám mây.

 • SaaS cung cấp trạng thái cho phép sử dụng các phần mềm có sẵn, bên cạnh PaaS.
 • PaaS cung cấp platform cùng với cơ sở hạ tầng của IaaS.
 • IaaS cung cấp các tùy chọn máy chủ.
 • DaaS cung cấp một môi trường desktop ảo.

Hơn nữa, SaaS có ưu điểm cho phép sử dụng ngay lập tức phần mềm, nhưng đổi lại phía khách hàng không được phép tùy chỉnh. Nếu muốn tùy chỉnh, người dùng cần sử dụng IaaS, PaaS hoặc DaaS với tính linh hoạt cao.

Kết luận

“Tổng quan dịch vụ đám mây” và khác biệt giữa các dịch vụ đám mây “SaaS”, “PaaS”, “IaaS”, “DaaS” đã được làm rõ như trên. Hiểu được cách dịch vụ đám mây được xây dựng như thế nào sẽ giúp bạn dễ dàng phân biệt được các dịch vụ này.Các dịch vụ đám mây đã cải thiện đáng kể các vấn đề về chi phí, thời gian của việc mua, cài đặt phần mềm, và tính bảo mật v.v. , giúp giảm đáng kể các rào cản đối với người dùng.Bạn có thể khai thác tối đa lợi ích thu được bằng cách bằng cách sử dụng dịch vụ phù hợp với loại hình kinh doanh. Sao bạn không tìm hiểu sâu hơn về dịch vụ đám mây và sử dụng chúng một cách thích hợp cho mục đích phát triển của mình?

Với Cloud Ace, bạn có thể xây dựng một môi trường phát triển phù hợp với nhu cầu và công việc kinh doanh của bạn.Hãy liên lạc với Cloud Ace để được tư vấn về việc “chuyển đổi hệ thống hiện hành sang đám mây” và “phát triển bằng Google Cloud Platform”.