Tổng hợp sắp xếp dữ liệu là gì

Nhận xét về sắp xếp dữ liệu là gì là ý tưởng trong bài viết hôm nay của Tengamehay.net

Chẳng hạn như khi sắp xếp một dải ô nhỏ trong một dải ô lớn hơn.

Thật may, Excel sẽ cảnh báo bạn nếu Excel thấy bạn đang chuẩn bị thực hiện điều này:

Bấm vào Tiếp tục với lựa chọn hiện tại

Nếu bạn không định sắp xếp như vậy thì hãy nhấn vào tùy chọn Bung rộng lựa chọn, nếu không hãy chọn Tiếp tục với lựa chọn hiện tại.

Nếu kết quả không như mong muốn, hãy bấm Hoàn tác Nút Hoàn tác.